KENNISDELEN

Het project VictoryaCare is bedoeld om een integrale en flexibele technische oplossing voor langere tijd te ontwikkelen en te testen, gebruikmakend van de Giraff telepresence robot, de Philips Medido en de lifestylemonitoring van Livind.  

Het doel is als volgt geformuleerd;

“Ondersteuning van alleenwonende kwetsbare ouderen, met beginnende dementie, vaak hun medicijnen vergetend, met intensieve ondersteuning van mantelzorgers, die niet altijd direct in de buurt wonen en zich zorgen maken. Als subdoel is er de ontlasting van de professionele zorgverlener, die soms veel heen en weer moeten reizen om relatief kleine aanwijzingen te geven of om kleine problemen te verhelpen.”

De verbeteringen voor de cliënt liggen op betere inname van medicijnen, meer zekerheid door bijvoorbeeld een verbeterd gevoel van zekerheid dat er altijd iemand is om op afstand mee te kijken, of het eenvoudig en snel kunnen stellen van een hulpvraag met beeldondersteuning. De mantelzorger is meer geruster door gebruik van de app die weergeeft of alles in orde is. Daarnaast kunnen cliënt, mantelzorger en zorgprofessional beeldbellen, zelfs wanneer de cliënt minder mobiel is. De professionele zorgverlener kan met het systeem sneller op afstand meekijken, een vinger aan de pols houden, aanwijzingen geven en controleren of alles nog in orde is. Dit project is een unieke samenwerking tussen Evean, Camanio Care, het slimste huis van Alkmaar en Dorst & Partners met ondersteuning van ZonMw.