INTERIM

Grote organisaties kunnen zichzelf vaak niet veranderen. Hiervoor is externe hulp, slagvaardigheid, overtuiging en een ander blik op de interne processen nodig.  Dorst & Partners is in staat om het lek boven te krijgen en op basis van een grondige analyse tot een verbeter- of reorganisatieplan te komen. Zij is voor u de partij die de regiefunctie (tijdelijk) uit handen kan nemen en u en uw team kan revitaliseren.

U kunt hierbij denken aan de invulling van een directiepositie, de volledige begeleiding van de bouw van een (nieuwe) kliniek of bedrijfshuisvesting, het herstructureren van een afdeling of een bedrijfsonderdeel en het uitvoeren van een complexe reorganisatie of transitie. Vanaf het moment van de eerste plannen helpen wij u bij het concreet maken van hetgeen nodig, nemen wij het heft in handen en zijn wij in staat om concreet te maken wat nodig is van plan tot in- en uitvoering. Wij gaan direct voor u aan de slag.

Centraal in al deze  processen staat het ondernemen op basis van vraagsturing.