Innovatie van healthtech in een tripple helix van kennisinstellingen, overheid en midden- en kleinbedrijf inclusief start-ups. Dorst & Partners is er trots op de transitie van de huidige naar de nieuwe locatie te mogen begeleiden. De innovatieve "playground", het hart van de Healthhub Roden, is ontworpen door "creative guide" en "third place" creator Aat Vos. Opening april 2018.

HET SLIMSTE HUIS

Bij het slimste huis van Alkmaar was Mike moderator en aanjager van een groep professionals, de gemeente Alkmaar en diverse zorginstellingen die zich bogen over de vraag of slimme techniek helpt bij de gevolgen van een veranderende demografie en de participatiemaatschappij in wording. 

Voorlopige conclusie was dat er op het gebied van intercollegiale samenwerking en vooral het langdurig ondersteunen van en samenwerking met ontwikkelaars nog veel valt te winnen.  Op zoek dus naar het juiste ecosysteem waar iedereen, die baat heeft bij slimme techniek, aan tafel zit. Beginnend bij de vraag van de gebruiker tot regionale samenwerking tussen zorgbedrijven en langdurige relaties met de ontwikkelaars. Een hele uitdaging én met onze hulp zeker niet onmogelijk.

HOE ZIET DE TOEKOMST ERUIT?

Hoe ziet de toekomst eruit wanneer slimme ICT-oplossingen, die voor een groot deel al ontwikkeld zijn,  in ontwikkeling zijn, daadwerkelijk worden toegepast als (deel-) oplossing van maatschappelijke ontwikkelingen die samenhangen met vergrijzing van onze maatschappij? 

Hoe kunnen deze ontwikkelingen en oplossingen op korte termijn eenzaamheid onder ouderen, de stijgende zorgvraag- en kosten en de personeelstekorten “oplossen”. 

Hierover gaf Mike een lezing, gevolgd door een workshop op het internationale AAL Forum in Portugal in het inspirerende gezelschap van Kurt Majcen, Christian Hartman, beide Senior Researcher bij Joanneum Research Oostenrijk en Gil Conçalves, Chief Scientific Officer bij INOVA Porto Portugal. 

De workshop ging over het creëren van het juiste ecosysteem om (dergelijke) projecten succesvoller te maken en eventueel naar de markt te kunnen brengen. 

Congres Mobile Healthcare en Ouderen

In hoeverre kan Ehealth, Assisted technieken, ouderen TECH bijdragen om de eigen regie van ouderen en chronisch zieken te vergroten, deze mensen langer thuis te laten wonen en met deze initiatieven de zorgkosten te reduceren. Oftewel het verbeteren van de kwaliteit van leven hand in hand te laten gaan met kostenreductie. Daarover mochten wij spreken op het congres Mobile Healthcare en Ouderen TECH in Utrecht.

Evean

Een goed voorbeeld waarbij een zorginstelling het lef heeft gehad ingrijpende veranderingen door te voeren. Vanuit de intrinsieke motivatie van directie en management om nog betere zorg te verlenen is de behoefte van de cliënt en bewoners, en de mensen daaromheen zoals mantelzorgers, onderzocht. Op basis daarvan is een transitieplan over meerdere jaren opgesteld waarbij de zorgvrager, en de medewerker dicht op de cliënt, de regie weer terug heeft gekregen. Wij mochten Evean hier over een periode van meerdere jaren ondersteunen. Resultaat een blije bewoner, meer regelruimte laag in de organisatie, een nieuw besturingsmodel en zwarte cijfers.

Bedankt Evean voor deze prachtige maar ook intensieve periode en succes met de vele uitdagingen die nog op jullie pad liggen.

KENNISDELEN

Het project VictoryaCare is bedoeld om een integrale en flexibele technische oplossing voor langere tijd te ontwikkelen en te testen, gebruikmakend van de Giraff telepresence robot, de Philips Medido en de lifestylemonitoring van Livind.  

Het doel is als volgt geformuleerd;

“Ondersteuning van alleenwonende kwetsbare ouderen, met beginnende dementie, vaak hun medicijnen vergetend, met intensieve ondersteuning van mantelzorgers, die niet altijd direct in de buurt wonen en zich zorgen maken. Als subdoel is er de ontlasting van de professionele zorgverlener, die soms veel heen en weer moeten reizen om relatief kleine aanwijzingen te geven of om kleine problemen te verhelpen.”

De verbeteringen voor de cliënt liggen op betere inname van medicijnen, meer zekerheid door bijvoorbeeld een verbeterd gevoel van zekerheid dat er altijd iemand is om op afstand mee te kijken, of het eenvoudig en snel kunnen stellen van een hulpvraag met beeldondersteuning. De mantelzorger is meer geruster door gebruik van de app die weergeeft of alles in orde is. Daarnaast kunnen cliënt, mantelzorger en zorgprofessional beeldbellen, zelfs wanneer de cliënt minder mobiel is. De professionele zorgverlener kan met het systeem sneller op afstand meekijken, een vinger aan de pols houden, aanwijzingen geven en controleren of alles nog in orde is. Dit project is een unieke samenwerking tussen Evean, Camanio Care, het slimste huis van Alkmaar en Dorst & Partners met ondersteuning van ZonMw.

ELYSE GORICHEM

Begin april werd het officiële startsein gegeven voor de bouw van de kleinschalige Elyse kliniek voor nierzorg aan de Gildenweg in Gorichem. Eind september staat het gebouw er al. Een bijzonder korte bouwtijd voor een behoorlijk uniek gebouw. Hoe werd dit gerealiseerd?